THs Fastigheter

Allmänna regler

Allmänna regler

I första hand gäller alltid det som står på kontraktet.
Vår förhoppning är att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss!
Våra allmänna regler för våra hyresgäster är att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas.

Störningar

Mellan kl. 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.

Att bo i flerbostadshus innebär närhet till dina grannar. Visst mått av ljud tillhör därför villkoren och måste tolereras. För att var och en ska trivas och att boendemiljö ska bli den allra bästa gäller dock att visa hänsyn.

Vad måste accepteras?

Vardagens ljud i form av hushållsmaskiner, steg och röster tillhör det som du som hyresgäst måste ha överseende med, särskilt i äldre hus. Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att undvika höga ljudnivåer under kvällar och nätter samt att kommunicera med dem som bor allra närmast.

Vad behöver jag inte acceptera?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från TV, musikanläggningar eller eget musicerande.
  • Hundar som skäller länge.
  • Upprepande bråk och skrik.
  • Borrande och hamrande kl. 22.00-07.00.

Vad gör jag om grannen stör?

Spelar en granne störande musik eller håller på med någon annan störande aktiviter rekommenderar vi att du i första hand kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Har du provat med det och det sedan inte fungerar vill vi gärna att ni kontaktar oss så vi kan få en chans till att reda ut problemet. Vid hotfulla situationer rekommenderar vi att ni kontaktar polisen.

Regler

  • Tvättstugan skall städas efter varje tvätt pass. Ni i fastigheten får själva se till att tvättstugan hålls ren. Moppa golv, rengör facket för tvättmedel och sköljmedel, töm vattenbehållaren i torktumlaren, ta bort textilludd från filtret i torktumlaren.
  • Hyran skall betalas i förskott – senast sista vardagen i månaden som föregår månaden det gäller.
  • Lägenheten får inte överlåtas, hyras ut i 2:a hand, eller låta vänner eller släktingar sova över i långa perioder utan hyresvärdens medgivande.
  • Om någon av parterna begår kontraktsbrott kan uppsägning av hyresavtalet ske med omedelbar verkan.
  • Rastning av hund får ej ske på tomten.
  • Hundar skall alltid hållas kopplade och får ej lämnas utan uppsikt.

Om du har några funderingar eller om något inte är till belåtenhet vill vi att du kontaktar oss så vi kan lösa problemet tillsammans på bästa sätt!

Mvh. hyresvärden