THs Fastigheter

Förvaring och förråd

Till våra lägenheter hör oftast ett förråd där du kan förvara dina saker. Information om var förrådet ligger får du i samband med att du flyttar in. Kontrollera att ditt förrådsnummer är samma som ditt lägenhetsnummer.

I vissa fastigheter finns speciella förvaringsutrymmen för exempelvis rollatorer och barnvagnar. Kontakta oss för att få mer information om hur det fungerar i just ditt trapphus.

Observera att man inte får förvara saker i trapphuset då det är en utrymningsväg.
Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i lägenheten eller förrådet!
I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin) och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Du får inte förvara brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.