THs Fastigheter

Välkommen

THs Fastigheter & Hyresbolaget ST AB är ett privat fastighetsbolag som koncentrerar sig på att förvärva, förädla och förvalta fastigheter på centrala och attraktiva platser. Större delen av verksamheten koncentreras till bostadsfastigheter, men i beståndet finns även kommersiella lokaler och fastigheter.

Vårt mål är att uppnå en så hög servicenivå och kvalitet som möjligt samt att ha en aktiv dialog med våra hyresgäster och kunder.

Vi är främst koncentrerade i Karlskoga men har även hyreshus samt stugor i Degerfors, Karlstad, Grebbestad. I framtiden önskar vi att utöka vårt bestånd.