THs Fastigheter

Hyresbetalning

En hyra kan ses som en avgift som du betalar för att bo där du bor. Hyran sätts ut ifrån en mängd parametrar. Om du inte betalar din hyra i tid riskerar du inkassokrav, betalningspåminnelse, kravbrev betalningsanmärkningar och att du blir av med ditt boende.

Betala hyran i tid

Oavsett vad du väljer att prioriter så är det bästa råd vi någonsin kan ge dig att prioritera hyran och ditt eget hem. Om du inte har möjlighet att betala hyran i tid ska du kontakta hyresadministratör hos oss på tel. 0739-589992.

Betala hyran innan nyckelutlämning

Kom ihåg att betala hyran för första månaden innan du kommer för att hämta ut nycklarna till ditt boende. Kvitto på betalningen måste uppvisas. Om du inte gör detta kan vi inte lämna ut nycklarna.

Betalningssätt

Det manuella sättet. Det innebär att du gör som med många andra räkningar du betalar. Logga in i din nätbank, knappar in OCR-numret som du hittar längst ner på din avi tillsammans med summan och bankgironummer.
OBS! Viktigt att du använder rätt inbetalningslapp för aktuell månad. OCR-numret är nämligen kopplat till just den månaden. Betalar du en hyresavi med fel OCR-nummer dvs avseende en annan månad än den aktuella, registreras den för den månaden den är kopplad till. Då blir den månaden betalad men inte den du skulle betalt.

Om hyran försenas

Om du inte har betalat hyran i tid får du vanligtvis en påminnelse eller inkassokrav cirka en vecka in i den nya månaden. Det innebär att en extra avgift läggs på ursprungshyran. Om du saknar avi ska du kontakta oss snarast innan hyran ska vara betald.

En ny kontroll av hyresinbetalningen sker cirka två veckor in i månaden. Om du fortfarande inte har betalat din hyra anses din hyresrätt förverkad och därmed måste du flytta. Därefter så går det ett meddelande till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i kommunen enligt gällande lagstiftning.

I samband detta ansöker vi även om ett betalningsföreläggande och begäran om avhysning (vräkning) hos Kronofogden. Om ditt ärende går så långt så innebär det att du kan få en betalningsanmärkning hos Kronofogden. Skulden kvarstår dock att betala till oss. Detta gör att du bland annat får väldigt svårt att få en ny bostad på den öppna marknaden och i övrigt skriva avtal på mobilabonnemang, låna pengar hos banken och mycket annat. Du kan läsa mer om Kronofogdens arbete på kronofgden.se.