THs Fastigheter

Felanmälan

Om något behöver åtgärdas i din lägenhet tar du kontakt med oss på telefon 073-986 63 76. Om ärendet inte är brådskande kan du göra en felanmälan via webben.  Då går det ett meddelande till vaktmästaren som sedan åtgärdar felet inom rimlig tid. Anser du att det tar för lång tid så återkom igen.

Innan du gör en felanmälan

Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå beställer någon av dessa tjänster så kommer vi att debitera kostnaden, om det inte finns särskilda skäl.

 • Rengöring av vattenlås, avlopp och golvbrunnar. Klicka här för att se tips på hur man själv kan åtgärda mindre fel.
 • Rengöring av filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventilation.
 • Smörjning av gångjärn.
 • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.
  Om strömmen går och det blir mörkt kontrollera jordfelsbrytaren. Klicka här för att se hur du gör.
 • Andra enklare åtgärder. Fråga din bovärd om du är osäker på vad du ska fixa på egen hand.

Felanmälan via webben

Felanmälan över internet skall inte göras vid brådskande fall.
Ring då istället kontoret 073-986 63 76. Det går även bra att lämna meddelande samt sms. Uppge namn, adress, mobilnummer och ifall vi får gå in med egen nyckel eller när ni är hemma samt fel.

  Fält markerade med * är obligatoriska.

  Namn*

  Adress*

  Telefon*

  Mobiltelefon*

  Din epost*

  Lägenhetsnummer(Behöver ej fyllas i)

  Får vi gå in med huvudnyckel?*
  JaNej

  Ifall ovanstående fråga är nej, vilka dagar samt tider (mån-fre kl. 08-16) får vi komma?

  Felanmälan*