THs Fastigheter

Jordfelsbrytare

Om din lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare sitter denna i elskåpet. Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd mot personskador och bränder orsakade av elektricitet. Strömmen bryts om det uppstår ett tillfälligt eller varaktigt elektriskt fel i lägenheten.

Vad gör jag om hela lägenheten blir mörk och strömlös?

Återställ jordfelsbrytaren genom att trycka ner knappen till utgångsläget.

Om den löser ut igen?

  • Slå av alla säkringar.
  • Återställ jordfelsbrytaren.
  • Slå till säkringarna en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter igen. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.
  • Genom att på samma sätt kontrollera alla elektriska apparater som är anslutna på denna säkringsgrupp kan du ytterligare lokalisera felet.