THs Fastigheter

Uppsägning

Här hittar du information om vad som gäller när du vill säga upp din lägenhet hos oss.

Uppsägningstid

Du måste till exempel säga upp lägenheten senast den 31 mars för att få räkna april, maj och juni som uppsägningstid. Uppsägningen ska du göra skriftligen genom att skriva ut blanketten, fylla i den och lämna till oss. Endast originalhandlingar accepteras, vi kan därför inte ta emot uppsägningar via e-post eller fax. Vill ni inte använda våran uppsägningsblankett kan ni skriva en egen för hand.

Vid uppsägning och flytt till äldreboende då gäller en månads uppsägning. Det gäller också om vi tidigare vid specifika fall kommit överens om kortare uppsägning.

Önskemål om tidigare datum

Du kan lämna in önskemål om att den nya hyresgästen ska få ta över lägenheten tidigare än efter tre månader. Det är dock alltid den hyresgäst som skriver kontrakt på din lägenhet som avgör om han eller hon accepterar ett snabbare övertagande.

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade, nya sökande.

Om du reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för. Vi erbjuder även att själva visa din lägenhet efter att vi fått tillåtelse att få gå in med vår huvudnyckel.

THs Fastigheter & ST Fastigheter har rätt att kräva skadestånd om möjligheten att visa lägenheten fördröjs och extra kostnader därigenom uppstår.