THs Fastigheter

Städning

Trägolv får ej blötstädas endast fukttorkas. Detsamma gäller laminatgolv. Risken är stor att skarvarna ställer sig upp om man blötskurar golvet där med blir de förstörda.

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet sägas upp.