THs Fastigheter

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, under vissa förutsättningar, hyra ut den i andra hand. Det kan exempelvis vara aktuellt om du ska prova på sambolivet eller om du ska arbeta eller studera på annan ort under en tidsbegränsad period.

Tillstånd krävs

För att få hyra ut i andra hand behöver du alltid få tillstånd från oss. Du ansöker genom att kontakta oss. Våra tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda och prövas i varje enskilt fall.

Fullmakt vid utlandsvistelse

Om du är utomlands under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresrelaterade frågor när du är bortrest.

Du är alltid ansvarig

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella störningar och skador. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt hyreskontrakt.

Överlåtelse är inte tillåtet

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att bo kvar i lägenheten efter andrahandsuthyrningens slut. Han eller hon äger heller ingen rätt att överta lägenheten.