THs Fastigheter

Brand och brandsäkerhet

Här får du några snabba tips på hur du kan undvika bränder och hur du ska agera om det börjar brinna.

Brandsäkra ditt hem

Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. För att öka tryggheten och brandsäkerheten i ditt hem har vi här listat några goda råd att tänka på:

Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i lägenheten eller förrådet!

I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin) och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Du får inte förvara brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Släck ljusen!

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller lösgående husdjur ensamma med levande ljus.

Dekorera inte TV:n!

Se till att TV:n står luftigt och ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.

Dra ur sladden!

Dra ur kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

Rengör fläkten!

Håll rent från brännbart material på och runt spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Ha inga maskiner igång när du inte är hemma!

Låt inte exempelvis disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

Göm tändstickorna för barnen!

Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.

Rök inte i sängen!

Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

Håll koll på glödlamporna!

Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

Byt blinkande lysrör!

Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

Kläm inte elsladdarna!

Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

Släng inte aska direkt!

Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

Kontrollera brandvarnaren!

Kolla så att det finns batteri annars sätt i batteri. Byt batteri ifall de börjar pipa utan att det brinner.

Skaffa bra släckutrustning!

Eftersom bränder växer snabbt bör alla ha en brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar Räddningsverket pulversläckare på minst sex kilo.

Håll rent i trapphuset!

Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.

Håll dörrarna stängda!

Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar stängda och låsta.

*Råden är hämtade från Räddningsverkets information om hur man skyddar sitt hem mot bränder.

Hur ska du göra om det börjar brinna?

Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är Rädda – Varna – Larma – Släck. Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut. Larma 112 och varna grannarna.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV

Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

Brand i trapphuset eller annan lägenhet

Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand! Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.