THs Fastigheter

Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid. Den som är närmast anhörig ska säga upp kontraktet. Om sambo önskar bo kvar ska ni göra en ansökan till oss. Vi beslutar om ni får skriva kontrakt på lägenheten. Ansökan om kontrakt ska inkomma skriftligt till oss. Klicka här. Det går ej att maila ett kontrakt utan det måste postas eller lämnas personligen.

Uppsägning

Här finns blankett för uppsägning.