THs Fastigheter

El

Om strömmen försvinner i din lägenhet ska du stänga av den elektriska apparat som du senast satte på.

Kontrollera säkringarna i lägenhetens säkringsskåp. Om du har den nyare varianten av skåp med vippknappar ska de stå i uppfällt läge. I äldre skåp kan du se att en säkring är trasig genom att den lilla färgade plattan i mitten har lossnat. Byt då ut säkringen mot en med samma styrka, det vill säga samma färg på plattan.

Om strömmen försvinner igen efter säkringsbytet ska du göra en felanmälan.