THs Fastigheter

Parkering

Parkeringsplatser och garage finns ofta att hyra i anslutning till våra fastigheter. Även gästparkeringar finns i varierad omfattning i de flesta områden.

För att hyra garage eller p-plats med och utan motorvärmare är du välkommen att kontakta oss. Har vi ingen plats ledig till dig som hyr lägenhet av oss kan vi registrera dina önskemål.

Ibland kan vi erbjuda en parkeringsplats vid någon av våra andra fastigheter.