THs Fastigheter

Sopsortering

Som ett led i vårt miljöarbete har vi infört sopsortering vid flertalet av våra fastigheter.

Matavfall

I stort sett samtliga fastigheter erbjuder möjlighet till sortering av matavfall. Det är viktigt att du använder de bruna papperspåsar som är speciellt avsedda för matavfall. Om du slänger plast i kärlen för matavfall kan inte matavfallet användas i anläggningen som gör gas av matavfallet. I fastigheter utan kärl för matavfall placeras matavfallet i kärlet för brännbart.

Brännbart

Osorterade sopor eller ”vanliga” sopor som inte ska återvinnas kallar vi brännbart. Brännbart avfall hämtas av renhållningsverket och körs till energiverket för att brännas.